Meligo – digital välfärdsplattform med Hjärta och Hjärna

Meligo – digital välfärdsplattform med Hjärta och Hjärna

Edwoak Life Science som utvecklar Meligo etablerades i Sverige år 2022 och strävar efter att skapa verklig förändring genom precisionshälsa med fokus på varje individ som en medskapare utifrån sina förutsättningar. Vi höjer också blicken och ser världen ur våra kunders perspektiv. Ska deras resurser räcka till framöver – när välfärdsbehoven ökar kraftigt, ekonomin pressas och bristen på välfärdsmedarbetare tilltar – är smarta lösningar, samarbete och innovationskraft avgörande. Här har Edwoak Life Science en viktig roll att fylla.

Även om Meligo kommer att inleda sin banbrytande resa i Sverige, är ambitionen att nå ut internationellt med Meligo. Med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder kommer behovet av synliggörande av behov och samordning av insatser genom precisionshälsa att öka.

Behovet av en välstrukturerad samverkan är stort och ju snabbare vår lösning når ut, desto fler människor kan vi tillsammans hjälpa.

Om Teamet

Vi är ett erfaret och kompetent team med expertis inom samplanering, samverkan och effektivisering som har utvecklat Meligo. Men Meligo skulle aldrig ha blivit en så lyckad lösning utan det meningsfulla samarbetet vi har haft med både invånare, (patienter, anhöriga) och våra kunder (kommuner och regioner). Meligo är helt enkelt en innovation framdriven av verksamhet, invånare och grundarnas erfarenheter.

Meligo är en digital välfärdsplattform avsett för både individer och verksamheter. Därför har det varit av stor vikt för oss från början att involvera dessa användare i utvecklingsprocessen för att säkerställa att lösningen fungerar och är relevant för båda målgrupperna.

Edwoak Life Science som utvecklar Meligo etablerades i Sverige år 2022 och strävar efter att skapa verklig förändring genom precisionshälsa med fokus på varje individ som en medskapare utifrån sina förutsättningar. Vi höjer också blicken och ser världen ur våra kunders perspektiv. Ska deras resurser räcka till framöver – när välfärdsbehoven ökar kraftigt, ekonomin pressas och bristen på välfärdsmedarbetare tilltar – är smarta lösningar, samarbete och innovationskraft avgörande. Här har Edwoak Life Science en viktig roll att fylla.

Även om Meligo kommer att inleda sin banbrytande resa i Sverige, är ambitionen att nå ut internationellt med Meligo. Med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder kommer behovet av synliggörande av behov och samordning av insatser genom precisionshälsa att öka.

Behovet av en välstrukturerad samverkan är stort och ju snabbare vår lösning når ut, desto fler människor kan vi tillsammans hjälpa.

Om Teamet

Vi är ett erfaret och kompetent team med expertis inom samplanering, samverkan och effektivisering som har utvecklat Meligo. Men Meligo skulle aldrig ha blivit en så lyckad lösning utan det meningsfulla samarbetet vi har haft med både invånare, (patienter, anhöriga) och våra kunder (kommuner och regioner). Meligo är helt enkelt en innovation framdriven av verksamhet, invånare och grundarnas erfarenheter.

Meligo är en digital välfärdsplattform avsett för både individer och verksamheter. Därför har det varit av stor vikt för oss från början att involvera dessa användare i utvecklingsprocessen för att säkerställa att lösningen fungerar och är relevant för båda målgrupperna.

Meligo är
Meligo är
 • En webbtjänst som riktar sig till individen, närstående, privat/offentlig hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola/skola och andra aktörer så som Arbetsförmedling, Kriminalvård, arbetsgivare m.fl.
 • Möjliggör informationsdelning, behovsanalys, sammanhållen planering av insatser, uppföljning av insatser, enkel kommunikation och kvalitetsuppföljning som stödjer nationella riktlinjer och regelverk samt internationella standarder.
 • Den digitala välfärdsplattformen är tillgänglig för alla. Dvs den är varken verksamhetsspecifik eller begränsad geografiskt, vilket innebär att alla individer och välfärdsaktörer kan använda plattformen oavsett vilken verksamhet man tillhör och var man befinner sig i världen.
 • Förberett för egenmonitorering
 • Har ett intuitivt gränssnitt och funktionerna är lätta att lära sig
 • Individen kan lämna skattningar, värden m.m. via digitala formulär i behovsanalysen på ett tryggt och säkert sätt med samtliga aktörer med stöd av Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Lättöverskådlig planering av insatser, status och uppföljning.
 • Har en kalender där samtliga insatser finns inlagda och notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet
 • Kontaktuppgifter till samtliga berörda aktörer
 • Möjliggör kommunikation mellan individen och andra aktörer via exempelvis: digitala formulär, digitala kallelser, kalender, sms, email och chatt
 • Möjliggör kontroll och inflytande över det som man tillsammans planerar för både individ och anhöriga.
 • Skapar trygghet, delaktighet, kontinuitet och sammanhållning för både individ och anhöriga.
 • Möjliggör medverkan i kvalitetsuppföljning via digitala formulär
 • En digital plattform som möjliggör, informationsdelning, behovsanalys, sammanhållen planering och samverkan med andra aktörer kring och med individen samt anhöriga.
 • Möjliggör kommunikation mellan individen och andra aktörer via exempelvis: digitala formulär, digitala kallelser, kalender, sms, email och chatt
 • Möjliggör utskick av digitala formulär för exempelvis kvalitetsuppföljning genom standardformulär eller skapa egna.
 • Möjliggör statistik från utskickade formulär.
 • Frigör personalens tid till annat arbete.
 • En webbtjänst som riktar sig till individen, närstående, privat/offentlig hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola/skola och andra aktörer så som Arbetsförmedling, Kriminalvård, arbetsgivare m.fl.
 • Möjliggör informationsdelning, behovsanalys, sammanhållen planering av insatser, uppföljning av insatser, enkel kommunikation och kvalitetsuppföljning som stödjer nationella riktlinjer och regelverk samt internationella standarder.
 • Den digitala välfärdsplattformen är tillgänglig för alla. Dvs den är varken verksamhetsspecifik eller begränsad geografiskt, vilket innebär att alla individer och välfärdsaktörer kan använda plattformen oavsett vilken verksamhet man tillhör och var man befinner sig i världen.
 • Förberett för egenmonitorering
 • Har ett intuitivt gränssnitt och funktionerna är lätta att lära sig
 • Individen kan lämna skattningar, värden m.m. via digitala formulär i behovsanalysen på ett tryggt och säkert sätt med samtliga aktörer med stöd av Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Lättöverskådlig planering av insatser, status och uppföljning.
 • Har en kalender där samtliga insatser finns inlagda och notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet
 • Kontaktuppgifter till samtliga berörda aktörer
 • Möjliggör kommunikation mellan individen och andra aktörer via exempelvis: digitala formulär, digitala kallelser, kalender, sms, email och chatt
 • Möjliggör kontroll och inflytande över det som man tillsammans planerar för både individ och anhöriga.
 • Skapar trygghet, delaktighet, kontinuitet och sammanhållning för både individ och anhöriga.
 • Möjliggör medverkan i kvalitetsuppföljning via digitala formulär
 • En digital plattform som möjliggör, informationsdelning, behovsanalys, sammanhållen planering och samverkan med andra aktörer kring och med individen samt anhöriga.
 • Möjliggör kommunikation mellan individen och andra aktörer via exempelvis: digitala formulär, digitala kallelser, kalender, sms, email och chatt
 • Möjliggör utskick av digitala formulär för exempelvis kvalitetsuppföljning genom standardformulär eller skapa egna.
 • Möjliggör statistik från utskickade formulär.
 • Frigör personalens tid till annat arbete.
Med Meligo vill vi
 • Tillgodose individens behov och skapa en välfärdsinriktad lösning där individen är i centrum.
 • Förenkla för både individer och verksamheter.
 • Underlätta samverkan mellan och inom olika verksamheter
 • Skapa en effektiv delning av information tillsammans med individer och deras anhöriga för att möta dagens och framtidens demografiska utmaningar.
 • Utmana den rådande juridiken genom att använda dagens möjligheter för att skapa morgondagens lösningar och därmed vara en föregångare.
Med Meligo vill vi
 • Tillgodose individens behov och skapa en välfärdsinriktad lösning där individen är i centrum.
 • Förenkla för både individer och verksamheter.
 • Underlätta samverkan mellan och inom olika verksamheter
 • Skapa en effektiv delning av information tillsammans med individer och deras anhöriga för att möta dagens och framtidens demografiska utmaningar.
 • Utmana den rådande juridiken genom att använda dagens möjligheter för att skapa morgondagens lösningar och därmed vara en föregångare.
Om Meligo

Edwoak Life Science’s digitala välfärdsplattform, Meligo, består idag av två moduler.

En planeringsmodul som innehåller en sammanhållen planering och en kommunikationsplattform samt uppföljningsmodul direkt i verktyget.

En uppföljningsmodul som är ”stand alone” dvs kan användas utan Planeringsmodulen.

Planeringsmodulen

Planeringsmodulen erbjuder en ny metod att involvera individer i deras hälsa genom att ge dem en central roll i planeringsprocessen och möjlighet att utföra aktiviteter som tidigare inte var möjliga.

För verksamheter innebär Meligo stöd för att digitalisera den samlade planeringen av en individs välfärdsbehov på ett enda ställe. Genom oss får verksamheter en mer individcentrerad vård, en sammanhållen planering och en kommunikationsplattform samt möjlighet till kvalitéts uppföljning direkt i verktyget.

Meligo erbjuder både individer och verksamheter en kommunikationsplattform och en sammanhållen planering som är lättillgänglig med ett användarvänligt gränssnitt, oavsett om man använder en dator eller en mobil enhet.

Meligo kopplar samman information om individen och möjliggör säker samplanering inom flera områden. Verktyget kan användas av både individer och verksamheter inom exempelvis:

Om Meligo

Edwoak Life Science’s digitala välfärdsplattform, Meligo, består idag av två moduler.

En planeringsmodul som innehåller en sammanhållen planering och en kommunikationsplattform samt uppföljningsmodul direkt i verktyget.

En uppföljningsmodul som är ”stand alone” dvs kan användas utan Planeringsmodulen.

Planeringsmodulen

Planeringsmodulen erbjuder en ny metod att involvera individer i deras hälsa genom att ge dem en central roll i planeringsprocessen och möjlighet att utföra aktiviteter som tidigare inte var möjliga.

För verksamheter innebär Meligo stöd för att digitalisera den samlade planeringen av en individs välfärdsbehov på ett enda ställe. Genom oss får verksamheter en mer individcentrerad vård, en sammanhållen planering och en kommunikationsplattform samt möjlighet till kvalitéts uppföljning direkt i verktyget.

Meligo erbjuder både individer och verksamheter en kommunikationsplattform och en sammanhållen planering som är lättillgänglig med ett användarvänligt gränssnitt, oavsett om man använder en dator eller en mobil enhet.

Meligo kopplar samman information om individen och möjliggör säker samplanering inom flera områden. Verktyget kan användas av både individer och verksamheter inom exempelvis:

 • Äldre med hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt regional hälso- och sjukvård.
 • Barn och unga i samhällets vård (placeringar).
 • Individer med samsjuklighet som har insatser från kommun och region och myndigheter.
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete så som hälsosamtal på arbetsplatser.
 • Äldre med hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt regional hälso- och sjukvård.
 • Barn och unga i samhällets vård (placeringar).
 • Individer med samsjuklighet som har insatser från kommun och region och myndigheter.
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete så som hälsosamtal på arbetsplatser.

Uppföljningsmodulen Check

Uppföljningsmodulen erbjuder verksamheter att strukturerat och systematiskt följa upp sitt arbete. Uppföljningen kan ske via standardiserade formulär som Edwoak Life Science tagit fram eller via formulär som ni själva kan skapa.

Standardiserade formulär

”Check” är ett digitalt verktyg för att följa upp kvalité, på bland annat SIP via standardiserade formulär. Kvalitén kan mätas på verksamhetsnivå och du kan jämföra din verksamhet med andra som använder ”Check”. Statistiken kan du ta fram direkt i ”Check”. I framtida version kommer statistiken även kunna visas i Excell och med möjlighet att presentera snyggt direkt i Power BI.

Idag finns 4 standardiserade formulär som Edwoak Life Science tagit fram.

Uppföljningsmodulen Check

Uppföljningsmodulen erbjuder verksamheter att strukturerat och systematiskt följa upp sitt arbete. Uppföljningen kan ske via standardiserade formulär som Edwoak Life Science tagit fram eller via formulär som ni själva kan skapa.

Standardiserade formulär

”Check” är ett digitalt verktyg för att följa upp kvalité, på bland annat SIP via standardiserade formulär. Kvalitén kan mätas på verksamhetsnivå och du kan jämföra din verksamhet med andra som använder ”Check”. Statistiken kan du ta fram direkt i ”Check”. I framtida version kommer statistiken även kunna visas i Excell och med möjlighet att presentera snyggt direkt i Power BI.

Idag finns 4 standardiserade formulär som Edwoak Life Science tagit fram.

 • Så här tyckte jag om mitt SIP-möte
 • Så här tyckte jag om SIP-mötet, anhörig
 • Så här tyckte jag om SIP-mötet, aktör
 • Har du ett Patientkontrakt?
 • Så här tyckte jag om mitt SIP-möte
 • Så här tyckte jag om SIP-mötet, anhörig
 • Så här tyckte jag om SIP-mötet, aktör
 • Har du ett Patientkontrakt?

Skapa egna formulär

Har du andra delar du vill följa upp i din verksamhet? I ”Check” kan du enkelt skapa egna formulär och skicka ut på samma sätt som de standardiserade. Samtliga utskick du gör kommer ha er logga, så att mottagarna som får frågorna vet vem som vill följa upp.

Skapa egna formulär

Har du andra delar du vill följa upp i din verksamhet? I ”Check” kan du enkelt skapa egna formulär och skicka ut på samma sätt som de standardiserade. Samtliga utskick du gör kommer ha er logga, så att mottagarna som får frågorna vet vem som vill följa upp.

Jessica Ek

VD samt delägare. Ämnesexpert och ansvarig för kundrelationer och produktutformning.
Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Johan Edwartz

Delägare och ansvarig för ekonomi och produktutveckling.
Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!