Visiting address

Science Park Skövde - Kanikegränd 3B, 541 34 Skövde.

Postal address

Borgmästarevägen 4, 521 41 Falköping, Sweden