Startsida2022-12-03T13:32:06+01:00

Edwoak Life Science AB

Vårt erbjudande

Edwoak Life Science AB

Vårt erbjudande

Edwoak Consulting AB

Vårt erbjudande

Edwoak Consulting AB

Vårt erbjudande

Hälsa, Vård och Omsorg

Industriutveckling

Digitalisering

Fastigheter

Webbutbildningar

Webbdesign

Hälsa, Vård och Omsorg

Industriutveckling

Digitalisering

Fastigheter

Webbutbildningar

Webbdesign

Nyheter

Förlängt uppdrag hos SKR med projektet ”SIP inom SiS ungdomsvård”

Fler ungdomar på statliga ungdomshem ska erbjudas en samordnad individuell plan, SIP, under våren 2023.

Edwoak Consulting har fått förlängt uppdrag med Uppdrag psykisk hälsa (UPH), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är mycket stolta och hedrade över att ha fått förtroendet att, i samarbete med Statens Institutionsstyrelse (SiS), projektleda detta viktiga arbete.
Uppdraget är en fortsättning på den förstudie som Edwoak Consulting genomförde åt UPH, SKR under sommaren och hösten 2022. Uppdragsgivaren var då Ing-Marie Wieselgren, vars liv tragiskt togs ifrån henne, i Almedalen juli 2022. (mer …)

27 januari 2023|

Fullstack Systemutvecklare sökes

Just nu söker vi en Fullstackutvecklare till Edwoak Life Science som blir en viktig kugge i utvecklingen av tm8s.

Klicka här för mer info och för att ansöka.

2 januari 2023|

Sahlgrenska Science Park – HealthTech Accelerator

Ytterligare en pusselbit på plats!

Edwoak Life Science AB med den digitala produkten tm8s har blivit antagna till Sahlgrenska Science Parks program HealthTech Accelerator.

Sahlgrenska Science Park tror på innovativa startups och scaleups med ett driv och en nyfikenhet för att utveckla tekniska lösningar för vår hälsas bästa. Det här är vad healthtech-innovationer handlar om.

Oavsett om lösningar kan implementeras på sjukhus, äldreboenden, hemtjänst eller vara stödjande i en daglig miljö eller på jobbet – det kan ha möjlighet att förändra människors liv. (mer …)

2 december 2022|

Innovationscheck – Vinnova och Skövde Science park

Glada nyheter!

Skövde Science Park har beviljat Edwoak Life Science AB och tm8s en innovationscheck från Vinnova för att ta fram en strategi för immateriella tillgångar.

Innovationsmyndigheten Vinnova ger nu branschföreningen SISP, Swedish Incubators & Science Parks, förtroendet att under 2022 nå ut till start-ups och scale-ups med så kallade innovationscheckar. Satsningen omfattar sammanlagt 40 miljoner kronor och Science Park Skövde är en av aktörerna som har fått förtroendet att fördela innovationscheckar till företag. (mer …)

17 november 2022|

Region Jämtland Härjedalen – Ny Kund

Edwoak Consulting AB har fått det hedrande uppdraget att i december hålla inspirationsföreläsning om SIP i Östersund för region Jämtland och Härjedalens räkning. Vid detta tillfälle kommer föreläsningen ske utifrån ett högre perspektiv ”Samverkan – det löser sig inte av sig självt” för att belysa att samverkan måste ske på alla nivåer för att man ska lyckas med den enskildes Samordnade Individuella Plan.

10 november 2022|

Invigning av Science Park Skövdes nod Falköping

Tisdagens invigning av Science Park Skövdes nod i Falköping var välbesökt, nära 60-talet besökare och Edwoak var naturligtvis på plats hos B6Cowork och lyssnade på intressanta dragningar och minglade. Spännande satsning för att fånga upp fler entreprenörer, innovationer och idéer samt stötta befintliga företag i området.

Mats Jägstam, VD Science Park Skövde och Adam Johansson, Kommunstyrelsens ordförande var några av de som välkomnade och berättade om satsningen i Falköping. (mer …)

25 oktober 2022|
Till toppen