Startsida2022-07-22T19:08:06+02:00

Nyheter

Fastigheter – Nya och befintliga kunder

Under våren har vi smygit igång även på fastighetssidan. Det har varit både roliga och spännande uppdrag gällande bygglovshandlingar åt både befintliga och nya kunder, däribland finns både välkända bolag och privatkunder. Bredden på uppdragen har sträckt sig från K-märkta sekelskifteshus, hästgårdar, prefabhallar till villagarage. Vi tackar för visat förtroende.

Våra CAD-ritare har lång erfarenhet av fastighetsinformation och bygglovsprocessen och ser fram emot nya uppdrag under hösten.

22 juli 2022|

SKR – Ny Kund

Mycket positivt att kunna meddela att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har valt att köpa konsulttjänst av oss. Uppdraget innebär en förstudie och förslag kring hur Samordnad individuell plan, SIP skulle kunna användas av aktörer som idag inte omfattas av regleringarna i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL och Socialtjänstlagen, SoL.

Vår konsult Jessica Ek ser fram emot att få sätta tänderna i detta viktiga uppdrag. Go Jessica! Go!

1 juli 2022|

Skövde kommun – Ny Kund

Vi kan nu stolt meddela att vi fått förtroendet från Skövde kommun att agera SIP-samordnare och bygga upp Skövdes organisation och arbetssätt kring SIP (Samordnad Individuell Plan). I och med detta blir Skövde kommun Edwoak´s första kund på konsultsidan inriktning hälsa, vård och omsorg. Våran duktiga och erfarna konsult Jessica Ek kommer axla detta viktiga uppdrag.

25 maj 2022|

tm8s – För sammanhållen planering inom hälsa, vård och omsorg

Nu har arbetet börjat med att ta fram våran nya plattform för sammanhållen planering inom hälsa, vård och omsorg. Plattformen kommer tas fram i samarbete med det Lidköpingsbaserade företaget Thelin Data som har lång erfarenhet från Microsoft molntjänster och IT-säkerhet. Plattformen kommer gå under projektnamnet tm8s och ska använda standard-API’et FIHR för att kunna integreras med befintliga datasystem inom hälsa, vård och omsorg.  Läs mer

 

17 januari 2022|

Verifieringsmedel – Almi

Edwoak har fått beviljat verifieringsmedel från Almi för att starta upp arbetet med att ta fram en första version av våran plattform tm8s som är en planerings och kommunikationsplattform för hälsa, vård och omsorg när det gäller sammanhållen planering där brukaren sitter i förarsätet. Pengarna kommer att användas till att ta våran mockup till en POC.

28 september 2021|

educ8me – Våran nya plattform för E-learning

Nu är våran egna plattform för E-learning klar. Just nu finns gratisutbildningar om SIP för hälsa, vård och omsorg att gå samt självtester.

Vi kommer även att erbjuda företag/ föreningar mm att ha en egen profilsida på educ8me om så önskas med internutbildningar. Läs mer

1 juli 2018|

Vårt erbjudande

Hälsa, Vård och Omsorg

Industriutveckling

Digitalisering

Fastigheter

Webbutbildningar

Webbdesign

Hälsa, Vård och Omsorg

Industriutveckling

Digitalisering

Fastigheter

Webbutbildningar

Webbdesign

Till toppen