Consulting2023-03-25T16:15:46+01:00

Edwoak Consulting AB

Vårt erbjudande

Edwoak Consulting AB

Vårt erbjudande

Nyheter

Dags för SIP-utbildningar inom God och Nära vård!

Edwoak Consulting AB har fått förtroendet att genomföra två SIP-utbildningar för aktörerna inom God och Nära vård i Sollentuna.

Planeringen är i full gång och det kommer bli två mycket innehållsrika dagar, där snart samtliga platser är bokade. Utbildningen kommer att ske både verksamhetsövergripande och målgruppsövergripande, vilket innebär att utbildningen genomförs tillsammans med skola, socialtjänst, primärvård och specialistvård och för samtliga målgrupper – barn och unga, vuxna samt äldre.

Vår konsult Jessica Ek kommer genomföra dagarna med ett extra fokus på samverkan, något som ligger Jessica varmt om hjärtat. – Att samverka upplevs svårt, men det är inte så svårt, det är bara lite jobbigt. Samverkan är inget man blir färdig med det är en levande process som varje dag måste skapas och ständigt underhållas”

12 oktober 2023|

Förnyat förtroende – Skövde kommun

Glada och stolta över att Skövde kommun gett Edwoak Consulting AB förnyat förtroende, avtalet förlängs ytterligare ett år.

Edwoak Consulting har under året som gått genomfört en grundlig behovsinventering inom sektorerna Socialtjänst, Vård och omsorg, Barn och utbildning samt Medborgare och samhälle. Uppdraget kommande år är att skapa hållbara organisatoriska strukturer för arbetet med L-SIP och SIP i Skövde kommun för dessa sektorer. (mer …)

15 augusti 2023|

Förlängt uppdrag hos SKR med projektet ”SIP inom SiS ungdomsvård”

Fler ungdomar på statliga ungdomshem ska erbjudas en samordnad individuell plan, SIP, under våren 2023.

Edwoak Consulting har fått förlängt uppdrag med Uppdrag psykisk hälsa (UPH), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är mycket stolta och hedrade över att ha fått förtroendet att, i samarbete med Statens Institutionsstyrelse (SiS), projektleda detta viktiga arbete.
Uppdraget är en fortsättning på den förstudie som Edwoak Consulting genomförde åt UPH, SKR under sommaren och hösten 2022. Uppdragsgivaren var då Ing-Marie Wieselgren, vars liv tragiskt togs ifrån henne, i Almedalen juli 2022. (mer …)

27 januari 2023|

Region Jämtland Härjedalen – Ny Kund

Edwoak Consulting AB har fått det hedrande uppdraget att i december hålla inspirationsföreläsning om SIP i Östersund för region Jämtland och Härjedalens räkning. Vid detta tillfälle kommer föreläsningen ske utifrån ett högre perspektiv ”Samverkan – det löser sig inte av sig självt” för att belysa att samverkan måste ske på alla nivåer för att man ska lyckas med den enskildes Samordnade Individuella Plan.

10 november 2022|

Invigning av Science Park Skövdes nod Falköping

Tisdagens invigning av Science Park Skövdes nod i Falköping var välbesökt, nära 60-talet besökare och Edwoak var naturligtvis på plats hos B6Cowork och lyssnade på intressanta dragningar och minglade. Spännande satsning för att fånga upp fler entreprenörer, innovationer och idéer samt stötta befintliga företag i området.

Mats Jägstam, VD Science Park Skövde och Adam Johansson, Kommunstyrelsens ordförande var några av de som välkomnade och berättade om satsningen i Falköping. (mer …)

25 oktober 2022|

VGR – Ny Kund

Riktigt spännande att VGR (Västra Götalandsregionen) har beslutat att vara med i vår kundfamilj! Hos VGR har konsult från Edwoak Consulting fått uppdrag att agera Processledare SIP  i Västra Götalandsregionen, Digitaliseringsstaben.

20 september 2022|

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!

Loading
Loading
Till toppen