Consulting2023-03-25T16:15:46+01:00

Edwoak Consulting AB

Vårt erbjudande

Edwoak Consulting AB

Vårt erbjudande

Nyheter

Förlängt uppdrag hos SKR med projektet ”SIP inom SiS ungdomsvård”

Fler ungdomar på statliga ungdomshem ska erbjudas en samordnad individuell plan, SIP, under våren 2023.

Edwoak Consulting har fått förlängt uppdrag med Uppdrag psykisk hälsa (UPH), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är mycket stolta och hedrade över att ha fått förtroendet att, i samarbete med Statens Institutionsstyrelse (SiS), projektleda detta viktiga arbete.
Uppdraget är en fortsättning på den förstudie som Edwoak Consulting genomförde åt UPH, SKR under sommaren och hösten 2022. Uppdragsgivaren var då Ing-Marie Wieselgren, vars liv tragiskt togs ifrån henne, i Almedalen juli 2022. (mer …)

27 januari 2023|

Region Jämtland Härjedalen – Ny Kund

Edwoak Consulting AB har fått det hedrande uppdraget att i december hålla inspirationsföreläsning om SIP i Östersund för region Jämtland och Härjedalens räkning. Vid detta tillfälle kommer föreläsningen ske utifrån ett högre perspektiv ”Samverkan – det löser sig inte av sig självt” för att belysa att samverkan måste ske på alla nivåer för att man ska lyckas med den enskildes Samordnade Individuella Plan.

10 november 2022|

Invigning av Science Park Skövdes nod Falköping

Tisdagens invigning av Science Park Skövdes nod i Falköping var välbesökt, nära 60-talet besökare och Edwoak var naturligtvis på plats hos B6Cowork och lyssnade på intressanta dragningar och minglade. Spännande satsning för att fånga upp fler entreprenörer, innovationer och idéer samt stötta befintliga företag i området.

Mats Jägstam, VD Science Park Skövde och Adam Johansson, Kommunstyrelsens ordförande var några av de som välkomnade och berättade om satsningen i Falköping. (mer …)

25 oktober 2022|

VGR – Ny Kund

Riktigt spännande att VGR (Västra Götalandsregionen) har beslutat att vara med i vår kundfamilj! Hos VGR har konsult från Edwoak Consulting fått uppdrag att agera Processledare SIP  i Västra Götalandsregionen, Digitaliseringsstaben.

20 september 2022|

Fastigheter – Nya och befintliga kunder

Under våren har Edwoak Consulting smygit igång även på fastighetssidan. Det har varit både roliga och spännande uppdrag gällande bygglovshandlingar åt både befintliga och nya kunder, däribland finns både välkända bolag och privatkunder. Bredden på uppdragen har sträckt sig från K-märkta sekelskifteshus, hästgårdar, prefabhallar till villagarage. Vi tackar för visat förtroende.

Våra CAD-ritare har lång erfarenhet av fastighetsinformation och bygglovsprocessen och ser fram emot nya uppdrag under hösten.

22 juli 2022|

SKR – Ny Kund

Mycket positivt att kunna meddela att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har valt att köpa konsulttjänst av Edwoak Consulting. Uppdraget innebär en förstudie och förslag kring hur Samordnad individuell plan, SIP skulle kunna användas av aktörer som idag inte omfattas av regleringarna i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL och Socialtjänstlagen, SoL.

Vår konsult Jessica Ek ser fram emot att få sätta tänderna i detta viktiga uppdrag. Go Jessica! Go!

1 juli 2022|

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!

Loading
Loading
Till toppen