Besöksadress

Science Park Skövde – Kanikegränd 3B, 541 34 Skövde

Postadress

Borgmästarevägen 4, 521 41 Falköping