Edwoak Consulting AB har fått förtroendet att genomföra två SIP-utbildningar för aktörerna inom God och Nära vård i Sollentuna.

Planeringen är i full gång och det kommer bli två mycket innehållsrika dagar, där snart samtliga platser är bokade. Utbildningen kommer att ske både verksamhetsövergripande och målgruppsövergripande, vilket innebär att utbildningen genomförs tillsammans med skola, socialtjänst, primärvård och specialistvård och för samtliga målgrupper – barn och unga, vuxna samt äldre.

Vår konsult Jessica Ek kommer genomföra dagarna med ett extra fokus på samverkan, något som ligger Jessica varmt om hjärtat. – Att samverka upplevs svårt, men det är inte så svårt, det är bara lite jobbigt. Samverkan är inget man blir färdig med det är en levande process som varje dag måste skapas och ständigt underhållas”