Fler ungdomar på statliga ungdomshem ska erbjudas en samordnad individuell plan, SIP, under våren 2023.

Edwoak Consulting har fått förlängt uppdrag med Uppdrag psykisk hälsa (UPH), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är mycket stolta och hedrade över att ha fått förtroendet att, i samarbete med Statens Institutionsstyrelse (SiS), projektleda detta viktiga arbete.
Uppdraget är en fortsättning på den förstudie som Edwoak Consulting genomförde åt UPH, SKR under sommaren och hösten 2022. Uppdragsgivaren var då Ing-Marie Wieselgren, vars liv tragiskt togs ifrån henne, i Almedalen juli 2022.

-Vid vårt sista möte sa Ing-Marie: ”Vi ska ge generellt stöd, ge mer till de barn som behöver. Ge allt till de barn som är i risk!” Det känns oerhört viktigt, ur flera perspektiv, att få jobba vidare med den målsättningen tillsammans med SiS, som är de som stöttar och vårdar våra allra sårbaraste barn och unga, säger vår konsult Jessica Ek som fått det förlängda uppdraget.

-Det är inga nya arbetsformer vi skapar i projektet. Vi slipar på de rutiner och arbetssätt vi redan har. Förbättrar och stärker samarbetet mellan de aktörer som är viktiga, för att barn och unga på SiS ska få förutsättningar att byta väg i livet. Det är tillsammans som vi kommer lyckas! fortsätter Jessica

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans kan vi göra allt!”

Läs mer om projektet:
SIP inom SiS ungdomsvård | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)