Edwoak Life Science är stolta över att ha beviljats finansiering av Västra Götalandsregionen. 

Life Science är ett nystartat teknik- och kunskapsbaserade företag och kan söka såddfinansiering för att utveckla vår SaaS-lösning Meligo. Såddfinansiering beviljas i tidiga faser i gränslandet mellan utveckling och kommersialisering. Vi kommer använda finansieringen för att förfina utvecklingen och gå in i den kommersiella fasen säger Johan Edwartz, medgrundare i Edwoak Life Science.