Glada och stolta över att Skövde kommun gett Edwoak Consulting AB förnyat förtroende, avtalet förlängs ytterligare ett år.

Edwoak Consulting har under året som gått genomfört en grundlig behovsinventering inom sektorerna Socialtjänst, Vård och omsorg, Barn och utbildning samt Medborgare och samhälle. Uppdraget kommande år är att skapa hållbara organisatoriska strukturer för arbetet med L-SIP och SIP i Skövde kommun för dessa sektorer.

Ett ökat fokus kommer läggas på kommunens interna samverkan – där det kommer vara viktigt att lära känna varandras verksamheter, för att ha egen kunskap och veta vilka förväntningar de olika sektorerna kan ha på varandra. Den interna samverkan tillsammans med individ och anhöriga ska dokumenteras i en L-SIP (lokal samordnad individuell plan) om individen så önskar.

En nanoutbildning kommer skapas och samtliga medarbetare kommer anmodas gå utbildningarna, samma utbildning kommer sedan ingå i introduktionsprogrammet som nyanställd.

Det är viktigt att känna till den interna samverkan och L-SIP samt SIP.

-Det här kommer bli riktigt bra! säger Jessica Ek, vår konsult på Skövde Kommun. Denna resa borde samtliga kommuner i Sverige göra för att få samverkan att fungera på riktigt!