I dag hade Edwoak Life Science en mycket intressant och givande hållbarhetsworkshop hos Almi som resulterade i en inventering och fastställande av våra viktigaste hållbarhetsmål samt certifiering. Resultatet kommer publiceras på våran hemsida inom kort.

Tack till Fredrik Tidholm och Johan Svensson på Almi för en inspirerande eftermiddag!