Edwoak

Johan Edwartz och Jessica Ek, grundare Edwoak

Edwoak är en innovativ aktör inom teknik, design och rådgivning

Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. ​
Vi är hängivna experter inom divisionerna Hälsa, vård och omsorg – Industriutveckling – Digitalisering – Byggnader – Webbutbildningar – Webbdesign, som arbetar för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.​

Det lilla företaget som vill göra stor skillnad!

Edwoak har 2 separata bolag Edwoak Consulting AB och Edwoak Life Science AB. Ett konsultföretag med inriktning mot hälsa, vård och omsorg, men också mot industri och byggnader. I det andra bolaget fokuserar vi på att bidra till den digitala utvecklingen inom områdena hälsa, vård och omsorg samt industri.

Vi på Edwoak är experter inom olika områden men vi delar samma vision – att med digitalisering automatisera och effektivisera våra respektive områden.

För oss är det viktigt att göra skillnad på riktigt och att effektivisering skapar verklig förändring i verksamheter och människors liv.

Edwoak´s vision är att skapa ett mer hälsosamt och hållbart samhälle genom innovation, rådgivning och digitalisering!

Kärnvärden

Modiga

Vi tänker större och vi utmanar varandra, fattar modiga beslut och tar alltid ställning för det vi tror på.

Hängivna

Vi har en unik blandning av kompetenser och är alla passionerade inom våra områden. Vi delar med oss av vår expertis och kunskap för att göra skillnad och drivs av vår nyfikenhet för att växa och lära oss mer.

Lagspelare

Vi delar idéer och samarbetar över gränser för att ta vara på nya möjligheter. Vi tror att mångfald ger styrka, och vi utmanar, stöttar och tar fram det bästa i varandra.

Edwoak´s sex divisioner – Hälsa, vård och omsorg, Industriutveckling, Digitalisering, Byggnader, Webbutbildning, Webbdesign – erbjuder tjänster inom teknik, design och rådgivning inom två huvudsakliga sektorer: offentlig och privat sektor.

Tillväxtmål

Konsultverksamhet

10 % organisk tillväxt

Digital utvecklingsverksamhet

Med våran skalbara digitala plattform för sammanhållen planering (tm8s) riktad till hälsa, vård och omsorg, siktar vi på att under 2022 nå marknad samt genomföra våran första investeringsrunda.

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen är en bärande del i bolagets strategi. Att utveckla hållbara lösningar, att bedriva ansvarsfulla affärer och att vara en attraktiv arbetsgivare driver verksamheten framåt – det handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Under 2022 fastställdes hållbarhetsmål som presenteras här.

  • Säkra medarbetarnas hälsa på jobbet samt balans mellan arbete och fritid.
  • Skapa förutsättningar för modigt ledarskap.
  • Öka medarbetarengagemang.
  • Öka kundnöjdheten.
  • Säkerställa etisk verksamhet.

Jessica Ek

Jessica är socialpsykolog med ett holistiskt förhållningssätt, något som är en grundbult när det gäller att arbeta personcentrerat.
Med egen erfarenhet av flera år i samverkansarbete med fokus på den enskilde har Jessica mycket god kunskap i vad som hindrar, vad som möjliggör samt vad som behöver göras för att dagens samverkan ska kunna nå en ny nivå.

Jessica har under sina verksamma år arbetat med människor i olika former. Barn – och ungdomshem (HVB-hem), ungdomsboende, resursskolor, skolkurator samt förvaltningsövergripande barn- och ungdomssamordnare är några av de verksamheter och roller som Jessica har haft. Under 8 år har hon även bedömt och beslutat om sjukpenning och sjukersättning på Försäkringskassan.

Hon har även verkat som Utvecklingsledare för Barn- och unga på Skaraborgs kommunalförbund och under tre år som projektledare i Västra Götalands länsövergripande satsning på att stärka arbetet med samordnad individuell plan.

Jessica har t.ex. mycket god kunskap om ”God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvård” och Ineras förstudie om ”Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden ” Nationellt har Jessica vid flera tillfällen fått berätta om arbetet hon gjort i Västra Götaland på olika webbinarium i SKRs regi och har även anlitats som inspirationsföreläsare av flera regioner som vill utveckla sitt arbete med samverkan och samordnad individuell plan.

Under 2020 fanns hon med som Special Matter Expert (SME) i designen av det nya journalsystemet Millennium i Västra Götaland, där hon hade en viktig roll i arbetet med Option 1 – samverkansarbetet. Det i kombination med att tidigare arbetat hands-on med flera målgrupper och har erfarenhet från mångfaldiga individmöten både som skolkurator, barn- och ungdomssamordnare samt handläggare på Försäkringskassan har Jessica bred kunskap och djup insikt om personcentrerad, behovsanpassad och sammanhållen planering och hur utvecklingen och utformningen av en sådan digital plattform bör gå till.

Samverkan och innovativ digitalisering är något Jessica brinner för och ser som lösningen på framtidens utmaningar. För att effektivisera användandet av välfärdsresurserna behöver hälsa, vård och omsorg, ske med rätt insatser, av rätt verksamhet, på rätt nivå i rätt tid. Detta är en förutsättning för att klara framtidens hälsa, vård och omsorg där barn och unga behöver få lyckas i skolan, vuxna behöver få förutsättningar för ökat arbetsdeltagande och äldre behöver få åldras med hälsa.

”Ska vi klara de omfattande utmaningarna som svensk hälso- och sjukvård står inför behöver många samverka, och goda idéer förverkligas. Inte minst inom industrin finns kunnande och kompetens, som rätt kanaliserat, mer än i dag skulle kunna bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården, säger Anna Nergårdh i ett pressmeddelande via Rud Petersen PR-byrå.”

Det är något vi på Edwoak sedan länge tagit fasta på

Johan Edwartz

Genom Johans tidigare roll som projektledare för innovations-, utvecklings- och förbättringsprojekt inom både industrin och byggbranschen så har Edwoak förvärvat en bred kunskap och djup insikt kring hur man kan bidra till utvecklingen och effektiviseringen av både industri samt hälso- och sjukvård via digitalisering. Johan har mycket god kunskap om effektiviseringsmodeller så som PDCA, Lean, Sex Sigma och Kaizen, vilket med lätthet kan digitaliseras för industrin och kanaliserats över till hälsa, vår och omsorg.

Johan har under sin långa tid i fordonsindustrin och byggbranschen skapat flera uppföljnings- och effektiviteringsverktyg, som uppskattats och använts frekvent. Att dra fördelar från industrins ”förarbete” med t.ex. informationsstyrning gör att Johan med lätthet har öga för vad som kan effektiviseras inom hälsa vård och omsorg och hur man löser det.

Innan Johan jobbade med projektledning samlade han även på sig lång erfarenhet från industriprogrammering så som CNC, robot, Vision, mätmaskiner och PLC. Johan har även mycket god kunskap i säkerhetsfrågor och molntjänster. Kan allt om FHiR och Azure och om Microsoft Power apps om det är ett önskemål.

Johan har haft krav och förvaltningsansvar för CAD – BIM information när det gäller stora fastighetsbestånd inom offentlig verksamhet under flera år.

Innovation, digitalisering och effektivisering brinner Johan för.

Edwoak

Johan Edwartz och Jessica Ek, grundare Edwoak

Edwoak är ett innovativt företag inom teknik, design och rådgivning

Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. ​
Vi är 2 hängivna experter inom divisionerna Hälsa, vård och omsorg – Industriutveckling – Digitalisering – Byggnader – Webbutbildningar – Webbdesign, som arbetar för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.​

Det lilla företaget som vill göra stor skillnad!

Edwoak har 2 separata verksamheter. Ett konsultföretag med inriktning mot hälsa, vård och omsorg, men också mot industri och byggnader. Andra delen fokuserar vi på att bidra till den digitala utvecklingen inom områdena hälsa, vård och omsorg.

Vi på Edwoak är experter inom olika områden men vi delar samma vision – att med digitalisering automatisera och effektivisera våra respektive områden.

För oss är det viktigt att göra skillnad på riktigt och att effektivisering skapar verklig förändring i verksamheter och människors liv.

Edwoak´s vision är att skapa ett mer hälsosamt och hållbart samhälle genom innovation, rådgivning och digitalisering!

Kärnvärden

Modiga

Vi tänker större och vi utmanar varandra, fattar modiga beslut och tar alltid ställning för det vi tror på.

Hängivna

Vi har en unik blandning av kompetenser och är alla passionerade inom våra områden. Vi delar med oss av vår expertis och kunskap för att göra skillnad och drivs av vår nyfikenhet för att växa och lära oss mer.

Lagspelare

Vi delar idéer och samarbetar över gränser för att ta vara på nya möjligheter. Vi tror att mångfald ger styrka, och vi utmanar, stöttar och tar fram det bästa i varandra.

Edwoak´s sex divisioner – Hälsa, vård och omsorg, Industriutveckling, Digitalisering, Byggnader, Webbutbildning, Webbdesign – erbjuder tjänster inom teknik, design och rådgivning inom två huvudsakliga sektorer: offentlig och privat sektor.

Tillväxtmål

Konsultverksamhet

10 % organisk tillväxt

Digital utvecklingsverksamhet

Med våran skalbara digitala plattform för sammanhållen planering (tm8s) riktad till hälsa, vård och omsorg, siktar vi på att under 2022 nå marknad samt genomföra våran första investeringsrunda.

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen är en bärande del i bolagets strategi. Att utveckla hållbara lösningar, att bedriva ansvarsfulla affärer och att vara en attraktiv arbetsgivare driver verksamheten framåt – det handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Under 2022 fastställdes hållbarhetsmål som presenteras här.

  • Säkra medarbetarnas hälsa på jobbet samt balans mellan arbete och fritid.
  • Skapa förutsättningar för modigt ledarskap.
  • Öka medarbetarengagemang.
  • Öka kundnöjdheten.
  • Säkerställa etisk verksamhet.

Jessica Ek

Jessica är socialpsykolog med ett holistiskt förhållningssätt, något som är en grundbult när det gäller att arbeta personcentrerat.
Med egen erfarenhet av flera år i samverkansarbete med fokus på den enskilde har Jessica mycket god kunskap i vad som hindrar, vad som möjliggör samt vad som behöver göras för att dagens samverkan ska kunna nå en ny nivå.

Jessica har under sina verksamma år arbetat med människor i olika former. Barn – och ungdomshem (HVB-hem), ungdomsboende, resursskolor, skolkurator samt förvaltningsövergripande barn- och ungdomssamordnare är några av de verksamheter och roller som Jessica har haft. Under 8 år har hon även bedömt och beslutat om sjukpenning och sjukersättning på Försäkringskassan.

Hon har även verkat som Utvecklingsledare för Barn- och unga på Skaraborgs kommunalförbund och under tre år som projektledare i Västra Götalands länsövergripande satsning på att stärka arbetet med samordnad individuell plan.

Jessica har t.ex. mycket god kunskap om ”God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvård” och Ineras förstudie om ”Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden”. Nationellt har Jessica vid flera tillfällen fått berätta om arbetet hon gjort i Västra Götaland på olika webbinarium i SKRs regi och har även anlitats som inspirationsföreläsare av flera regioner som vill utveckla sitt arbete med samverkan och samordnad individuell plan.

Under 2020 fanns hon med som Special Matter Expert (SME) i designen av det nya journalsystemet Millennium i Västra Götaland, där hon hade en viktig roll i arbetet med Option 1 – samverkansarbetet. Det i kombination med att tidigare arbetat hands-on med flera målgrupper och har erfarenhet från mångfaldiga individmöten både som skolkurator, barn- och ungdomssamordnare samt handläggare på Försäkringskassan har Jessica bred kunskap och djup insikt om personcentrerad, behovsanpassad och sammanhållen planering och hur utvecklingen och utformningen av en sådan digital plattform bör gå till.

Samverkan och innovativ digitalisering är något Jessica brinner för och ser som lösningen på framtidens utmaningar. För att effektivisera användandet av välfärdsresurserna behöver hälsa, vård och omsorg, ske med rätt insatser, av rätt verksamhet, på rätt nivå i rätt tid. Detta är en förutsättning för att klara framtidens hälsa, vård och omsorg där barn och unga behöver få lyckas i skolan, vuxna behöver få förutsättningar för ökat arbetsdeltagande och äldre behöver få åldras med hälsa.

”Ska vi klara de omfattande utmaningarna som svensk hälso- och sjukvård står inför behöver många samverka, och goda idéer förverkligas. Inte minst inom industrin finns kunnande och kompetens, som rätt kanaliserat, mer än i dag skulle kunna bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården, säger Anna Nergårdh i ett pressmeddelande via Rud Petersen PR-byrå.”

Det är något vi på Edwoak sedan länge tagit fasta på

Johan Edwartz

Genom Johans tidigare roll som projektledare för innovations-, utvecklings- och förbättringsprojekt inom både industrin och byggbranschen så har Edwoak förvärvat en bred kunskap och djup insikt kring hur man kan bidra till utvecklingen och effektiviseringen av både industri samt hälso- och sjukvård via digitalisering. Johan har mycket god kunskap om effektiviseringsmodeller så som PDCA, Lean, Sex Sigma och Kaizen, vilket med lätthet kan digitaliseras för industrin och kanaliserats över till hälsa, vår och omsorg.

Johan har under sin långa tid i fordonsindustrin och byggbranschen skapat flera uppföljnings- och effektiviteringsverktyg, som uppskattats och använts frekvent. Att dra fördelar från industrins ”förarbete” med t.ex. informationsstyrning gör att Johan med lätthet har öga för vad som kan effektiviseras inom hälsa vård och omsorg och hur man löser det.

Innan Johan jobbade med projektledning samlade han även på sig lång erfarenhet från industriprogrammering så som CNC, robot, Vision, mätmaskiner och PLC. Johan har även mycket god kunskap i säkerhetsfrågor och molntjänster. Kan allt om FHiR och Azure och om Microsoft Power apps om det är ett önskemål.

Johan har haft krav och förvaltningsansvar för CAD – BIM information när det gäller stora fastighetsbestånd inom offentlig verksamhet under flera år.

Innovation, digitalisering och effektivisering brinner Johan för.