Startsida2022-12-03T13:32:06+01:00

Edwoak Life Science AB

Vårt erbjudande

Edwoak Life Science AB

Vårt erbjudande

Edwoak Consulting AB

Vårt erbjudande

Edwoak Consulting AB

Vårt erbjudande

Hälsa, Vård och Omsorg

Industriutveckling

Digitalisering

Fastigheter

Webbutbildningar

Webbdesign

Hälsa, Vård och Omsorg

Industriutveckling

Digitalisering

Fastigheter

Webbutbildningar

Webbdesign

Nyheter

Inbjudan till ett personcentrerat samtal – Vad är viktigt för dig?

I oktober bjuder Edwoak, i samarbete med Compassen Lidköping, in till ett personcentrerat samtal där anhöriga och brukare kan göra sin röst hörd.

I den reviderade ”Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP)” och ”Överenskommelsen Samverkan för Barns och ungas hälsa” lyfter man i Västra Götaland fram det personcentrerade arbetssättet. Vad innebär det? Hur vill patienter, brukare, elever och den enskilde att det ska märkas? Vad är viktigt för dig?

Vår expert på Samordnad individuell Plan, SIP och delaktighet, Jessica Ek informerar och håller i samtalet. Hon kommer även samla in synpunkter på vad man önskar av ett digitalt planverktyg, när det gäller att nå delaktighet, samordning, tillgänglighet och kontinuitet, som vi tar med oss i den fortsatta utvecklingen av tm8s.

20 september 2022|

VGR – Ny Kund

Riktigt spännande att VGR (Västra Götalandsregionen) har beslutat att vara med i vår kundfamilj! Hos VGR har konsult från Edwoak Consulting fått uppdrag att agera Processledare SIP  i Västra Götalandsregionen, Digitaliseringsstaben.

20 september 2022|

Fastigheter – Nya och befintliga kunder

Under våren har Edwoak Consulting smygit igång även på fastighetssidan. Det har varit både roliga och spännande uppdrag gällande bygglovshandlingar åt både befintliga och nya kunder, däribland finns både välkända bolag och privatkunder. Bredden på uppdragen har sträckt sig från K-märkta sekelskifteshus, hästgårdar, prefabhallar till villagarage. Vi tackar för visat förtroende.

Våra CAD-ritare har lång erfarenhet av fastighetsinformation och bygglovsprocessen och ser fram emot nya uppdrag under hösten.

22 juli 2022|

SKR – Ny Kund

Mycket positivt att kunna meddela att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har valt att köpa konsulttjänst av Edwoak Consulting. Uppdraget innebär en förstudie och förslag kring hur Samordnad individuell plan, SIP skulle kunna användas av aktörer som idag inte omfattas av regleringarna i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL och Socialtjänstlagen, SoL.

Vår konsult Jessica Ek ser fram emot att få sätta tänderna i detta viktiga uppdrag. Go Jessica! Go!

1 juli 2022|

Skövde kommun – Ny Kund

Edwoak Consulting kan nu stolt meddela att vi fått förtroendet från Skövde kommun att agera SIP-samordnare och bygga upp Skövdes organisation och arbetssätt kring SIP (Samordnad Individuell Plan). I och med detta blir Skövde kommun Edwoak´s första kund på konsultsidan inriktning hälsa, vård och omsorg. Våran duktiga och erfarna konsult Jessica Ek kommer axla detta viktiga uppdrag.

25 maj 2022|

tm8s – För sammanhållen planering inom hälsa, vård och omsorg

Nu har arbetet börjat med att ta fram Edwoak Life Science nya plattform för sammanhållen planering inom hälsa, vård och omsorg. Plattformen kommer tas fram i samarbete med det Lidköpingsbaserade företaget Thelin Data som har lång erfarenhet från Microsoft molntjänster och IT-säkerhet. Plattformen kommer gå under projektnamnet tm8s och ska använda standard-API’et FIHR för att kunna integreras med befintliga datasystem inom hälsa, vård och omsorg.  Läs mer

 

17 januari 2022|
Till toppen