Edwoak Consulting AB har fått det hedrande uppdraget att i december hålla inspirationsföreläsning om SIP i Östersund för region Jämtland och Härjedalens räkning. Vid detta tillfälle kommer föreläsningen ske utifrån ett högre perspektiv ”Samverkan – det löser sig inte av sig självt” för att belysa att samverkan måste ske på alla nivåer för att man ska lyckas med den enskildes Samordnade Individuella Plan.