Mycket positivt att kunna meddela att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har valt att köpa konsulttjänst av oss. Uppdraget innebär en förstudie och förslag kring hur Samordnad individuell plan, SIP skulle kunna användas av aktörer som idag inte omfattas av regleringarna i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL och Socialtjänstlagen, SoL.

Vår konsult Jessica Ek ser fram emot att få sätta tänderna i detta viktiga uppdrag. Go Jessica! Go!