Johan Edwartz

”Brinner för design, digitalisering, effektivisering, teknik och innovation!”

Johan Edwartz

”Brinner för design, digitalisering, effektivisering, teknik och innovation!”

Johan Edwartz

”Brinner för design, digitalisering, effektivisering, teknik och innovation!”

Arbetslivserfarenhet

Edwoak, Falköping

Ägare 2021-Nu

Edwoak Consulting AB

Konsultverksamhet som verkar inom hälsa, vård, omsorg, digitalisering, industriteknik och fastighetsinformation.

Edwoak Life Science AB

Verkar inom digitalisering av hälsa, vård och omsorg. Primärt genom produkten Meligo som är en molnbaserad planerings- och kommunikationsplattform inom och mellan hälsa, vård och omsorg.

www.edwoak.com

Västfastigheter – Västra Götalandsregionen, Skövde

Projektledare – Informationsförvaltare CAD/ BIM 2019-Nu

Förvaltning och kravställare gällande fastighetsinformation/ ritningar (CAD/ BIM) för alla sjukhus, naturbruk och folkhögskolor i Skaraborg ca 172 000 kvadratmeter samt alla externt inhyrda fastigheter (tex vårdcentraler) i Västra Götaland.
Del av enhetens strategigrupp med inriktning kvalitét, Business Intelligence (Power BI). Idébärare och genomförare att digitalisera förbättringsverktyg som ex PDCA och 5 Varför. Systemförvaltare för FM-Access och Solidworks PDM samt jobbar med support för systemet Canea One.

Edwartz Sweden – Technical Solutions, Falköping

Ägare 2017-2021

Enskild firma som hobby mellan 2017 och 2021. Detta drev jag vid sidan av mitt ordinarie arbete.
Med huvudinriktning att ta fram bygglovshandlingar.

Volvo Cars AB / AC Floby, Floby

Produktionstekniker 2013-2019

Projektledning produktförändring och mindre maskinanskaffningsprojekt. Projektgruppen består oftast av El tekn, Mek tekn, konstruktör, Teknikstöd, Kvalitetsstöd.
Arbetsplatsutformning, Rita layouter, Fabriks/flödessimulering, Produktionsplanering, Bemanningsberäkning, Löpande förbättringar, optimeringar,
Maskinuppföljningar, SRM beställningar mm.
Prototypframtagning samt beredning av nya artiklar.
SME (Special Metter Expert) vid införande av Canea one, RS-Production, M3 Expert LN
Process och flödessimulering (Simul8)

Volvo Cars AB, Floby

Teknikstöd 2002- 2013

Löpande förbättringar, optimeringar. Stötta produktion och underhåll vid kvalitets, maskinproblem.

Programmeringserfarenhet:
CNC – Siemens 810, 850, 840d, 840c (svarv och fleroperations maskiner)
Robot – ABB S4, IRC5
Mätmaskiner – CE Johansson, Mora
Visionsystem
PLC

Volvo Cars AB, Floby

Avbytare, Skiftledare 2000-2002

Avbytare i produktion samt skiftledare. Implementering målstyrda grupper.

Volvo Cars AB, Floby

NC Operatör 1997-2000

Nockstyrda svarvliner
Svarv och fleroperationsliner Siemens 810,850,840c,840d
ABB S4, IRC5 (robot)
CE Johansson (Mätmakiner)

Utbildning

Högskolan i Skövde, 2008

Lean filosofy and lossdeployment (7,5HP)

Kursen gav kunskaper om filosofier och tankar bakom Lean production och de verktyg som används för att forma ett resurssnålt produktionssystem.

Ållebergsgymnasiet i Falköping, 1997

Ekonomiprogrammet, inriktning marknadsföring

Kurser

 • CNC programmering (Siemens, Stockholm) 810, 850, 840c, 840d mm
 • PLC programmering ( Volvo, Skövde)
 • Automation med PLC (Volvo, Skövde)
 • Robot programmering, ABB (Volvo, Floby)
 • Robot programmering Steg 2, ABB (ABB,Västerås)
 • Bearbetningsteknik (Sandviken, Eskilstuna)
 • Programmering Visionsystem (SwedVision, Göteborg)
 • Programmering mätmaskiner, CE Johansson (CE Johansson, Eskilstuna)
 • Programmering mätmaskiner Steg 2, CE Johansson (CE Johansson, Eskilstuna)
 • Maskinduglighet (Volvo, Floby)
 • Målstyrd grupp utbildning (Volvo, Floby)
 • Form och läges utbildning – Ritningsläsning (Volvo, Floby)
 • BAM – Bättre arbetsmiljö (Volvo, Skövde)
 • Greenbelt – 6 Sigma (Volvo, Floby)
 • AutoCAD (Volvo, Floby).
 • Revit (SWG, Göteborg)
 • Solibri (Symetri, Göteborg)
 • Microsoft Power Platform