Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering av offentlig och privat verksamhet

Vi på Edwoak AB är experter inom olika områden men vi delar samma vision att med digitalisering automatisera och effektivisera våra respektive områden. Hos oss på Edwoak AB fokuserar vi på att bidra till den digitala utvecklingen inom områdena hälsa, vård och omsorg, men även industrin. För oss är det viktigt att göra skillnad på riktigt och att effektiviseringen skapar verklig förändring i verksamheter och människors liv.

Vi erbjuder våra kunder snabbare och säkrare digitala informationsflöden med våra produkter. På så vis stödjer vi också t.ex. Sveriges vision om att år 2025 vara bäst i världen på att nyttja e-hälsans möjligheter. Vi arbetar med privata och offentliga aktörer som står inför eller befinner sig i en digital utveckling. Vi hjälper kunden igenom hela resan; från att formulera mål och strategi, identifiera önskade effekter och möjliga hinder, genomföra förändringen och implementera våra lösningar till att vidareutveckla våra lösningar och ge support.

Vår vision är att ta fram CE-märkta produkter och som stödjer Sveriges krav på följsamhet avseende lagar, förordningar och föreskrifter som t.ex.: Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679), Patientdatalagen, PDL (2008: 355), Socialstyrelsens föreskrifter, (SOSFS 2008: 14), Journalföring och behandling av personuppgifter i Hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016: 40) samt direktivet om Medicintekniska produkter (MDD).

Vi på Edwoak AB är experter inom olika områden men vi delar samma vision att med digitalisering automatisera och effektivisera våra respektive områden. Hos oss på Edwoak AB fokuserar vi på att bidra till den digitala utvecklingen inom områdena hälsa, vård och omsorg, men även industrin. För oss är det viktigt att göra skillnad på riktigt och att effektiviseringen skapar verklig förändring i verksamheter och människors liv.

Vi erbjuder våra kunder snabbare och säkrare digitala informationsflöden med våra produkter. På så vis stödjer vi också t.ex. Sveriges vision om att år 2025 vara bäst i världen på att nyttja e-hälsans möjligheter. Vi arbetar med privata och offentliga aktörer som står inför eller befinner sig i en digital utveckling. Vi hjälper kunden igenom hela resan; från att formulera mål och strategi, identifiera önskade effekter och möjliga hinder, genomföra förändringen och implementera våra lösningar till att vidareutveckla våra lösningar och ge support.

Vår vision är att ta fram CE-märkta produkter och som stödjer Sveriges krav på följsamhet avseende lagar, förordningar och föreskrifter som t.ex.: Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679), Patientdatalagen, PDL (2008: 355), Socialstyrelsens föreskrifter, (SOSFS 2008: 14), Journalföring och behandling av personuppgifter i Hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016: 40) samt direktivet om Medicintekniska produkter (MDD).

Produkter

Digitalt sammanhållen planering för hälsa, vård och omsorg. Läs mer

Våran egna plattform för E-learning. Läs mer

Jessica Ek

Delägare och ansvarig för hälsa, vård och omsorg.
Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Johan Edwartz

Delägare och ansvarig för inriktning industri och byggnader.
Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!