Tm8s – digital sammanhållen planering med både hjärta och hjärna

Tm8s – digital sammanhållen planering med både hjärta och hjärna

Edwoak Life Science digitala tjänst Tm8s erbjuder ett helt nytt sätt att involvera den enskilde i sin hälsa, vård och omsorg genom att ge hen en central roll i planeringen med möjlighet att utföra en mängd aktiviteter som tidigare inte varit tillgängliga.

Få stöd med att digitalisera den sammanhållna planeringen av en vård- och omsorgstagares totala vård- och omsorgsbehov på ett och samma ställe sammanlänkat med era nuvarande system. Med oss får du en mer personcentrerad vård, sammanhållna vårdkedjor och konkurrenskraftig arbetsmiljö.

Tm8s ger dig en kommunikationsplattform och den sammanhållna planeringen lätt tillgänglig med ett överskådligt och inbjudande användargränssnitt oavsett om du sitter vid en dator eller använder mobilt stöd både som vård- och omsorgstagare, närstående och vård- och omsorgsgivare.

Edwoak Life Science tjänst Tm8s erbjuder ett helt nytt sätt att involvera den enskilde i sin hälsa, vård och omsorg genom att ge hen en central roll i planeringen med möjlighet att utföra en mängd aktiviteter som tidigare inte varit tillgängliga.

Få stöd med att digitalisera den sammanhållna planeringen av en vård- och omsorgstagares totala vård- och omsorgsbehov på ett och samma ställe sammanlänkat med era nuvarande system. Med oss får du en mer personcentrerad vård, sammanhållna vårdkedjor och konkurrenskraftig arbetsmiljö.

Tm8s ger dig en kommunikationsplattform och den sammanhållna planeringen lätt tillgänglig med ett överskådligt och inbjudande användargränssnitt oavsett om du sitter vid en dator eller använder mobilt stöd både som vård- och omsorgstagare, närstående och vård- och omsorgsgivare.

Tm8s kopplar samman information kring den enskilde och möjliggör säker planering med t.ex. hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvård i hemmet från 1 januari 2023) samt regional hälso- och sjukvård (informationsdelning mellan huvudmännen gäller äldre eller personer med funktionsnedsättningar från 1 juli 2022).

Tillsammans med våra kunder vill vi skapa snabbare och säkrare informationsflöden för alla involverade aktörer i den enskildes sammanhållna planering. På så vis stödjer vi också Sveriges vision om att år 2025 vara bäst i världen på att nyttja e-hälsans möjligheter samt skapar en viktig förutsättning för att lyckas med omställningen i vården.

Till skillnad från andra aktörer utgår Tm8s kommunikationsplattform och sammanhållna planering från den enskilde (den vård- och omsorgssökande). Vi utgår från frågan ”Vad är viktigt för dig?” och sätter därmed den enskilde i förarsätet för sin egen hälsa, vård och omsorg. Där trygghet, delaktighet, kontinuitet och sammanhållning är hörnstenarna.

På så vis stödjer vi lagförslaget om ett Patientkontrakt som innebär att den enskilde ska ha möjlighet till ett patientkontrakt som på ett sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov och preferenser, presenterar den enskildes individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade (från 1 januari 2024).

Det finns ingen anledning att vänta med att skapa ett mer hälsosamt och hållbart samhälle genom innovation och digitalisering! Nu gäller det att genom digitalisering effektivisera vård och omsorg för att skapa förändring på riktigt i verksamheter och människors liv.

Om du vill veta mer om hur du skulle kunna använda Tm8s kommunikationsplattforn och digitalt sammanhållen planering i din verksamhet berättar vi gärna mer.

Tm8s kopplar samman information kring den enskilde och möjliggör säker planering med t.ex. hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvård i hemmet från 1 januari 2023) samt regional hälso- och sjukvård (informationsdelning mellan huvudmännen gäller äldre eller personer med funktionsnedsättningar från 1 juli 2022).

Tillsammans med våra kunder vill vi skapa snabbare och säkrare informationsflöden för alla involverade aktörer i den enskildes sammanhållna planering. På så vis stödjer vi också Sveriges vision om att år 2025 vara bäst i världen på att nyttja e-hälsans möjligheter samt skapar en viktig förutsättning för att lyckas med omställningen i vården.

Till skillnad från andra aktörer utgår Tm8s kommunikationsplattform och sammanhållna planering från den enskilde (den vård- och omsorgssökande). Vi utgår från frågan ”Vad är viktigt för dig?” och sätter därmed den enskilde i förarsätet för sin egen hälsa, vård och omsorg. Där trygghet, delaktighet, kontinuitet och sammanhållning är hörnstenarna.

På så vis stödjer vi lagförslaget om ett Patientkontrakt som innebär att den enskilde ska ha möjlighet till ett patientkontrakt som på ett sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov och preferenser, presenterar den enskildes individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade (från 1 januari 2024).

Det finns ingen anledning att vänta med att skapa ett mer hälsosamt och hållbart samhälle genom innovation och digitalisering! Nu gäller det att genom digitalisering effektivisera vård och omsorg för att skapa förändring på riktigt i verksamheter och människors liv.

Om du vill veta mer om hur du skulle kunna använda Tm8s kommunikationsplattforn och digitalt sammanhållen planering i din verksamhet berättar vi gärna mer.

Jessica Ek

VD samt delägare. Ämnesexpert och ansvarig för kundrelationer och produktutformning.
Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Johan Edwartz

Delägare och ansvarig för ekonomi och produktutveckling.
Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!