Under våren har vi smygit igång även på fastighetssidan. Det har varit både roliga och spännande uppdrag gällande bygglovshandlingar åt både befintliga och nya kunder, däribland finns både välkända bolag och privatkunder. Bredden på uppdragen har sträckt sig från K-märkta sekelskifteshus, hästgårdar, prefabhallar till villagarage. Vi tackar för visat förtroende.

Våra CAD-ritare har lång erfarenhet av fastighetsinformation och bygglovsprocessen och ser fram emot nya uppdrag under hösten.