Hälsa, vård och omsorg

Hälsa, vård och omsorg

Utbildningar i samordnad individuell plan och samverkan

Är ni i behov av att kompetensutveckla era medarbetare? Vi hjälper gärna till att ge alla era medarbetare mer kunskap om samordnad individuell plan och samverkan.

Kommuner, regioner, privata leverantörer och myndigheter står idag inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera personal till hälsa, vård och omsorg. En lika stor utmaning är de minskade ekonomiska resurserna. Med ökade demografiska krav och minskande välfärdsresurser behöver samverkansarbetet effektiviseras.

För att effektivisera användandet av välfärdsresurserna behöver hälsa, vård och omsorg, ske med rätt insatser, av rätt verksamhet, på rätt nivå i rätt tid. Detta är en förutsättning för att klara framtidens hälsa, vård och omsorg där barn och unga behöver få lyckas i skolan, vuxna behöver få förutsättningar för ökat arbetsdeltagande och äldre behöver få åldras med hälsa.

Vi löser denna effektivisering genom att erbjuda verksamhetsutveckling och ett förändrat arbetssätt! Målet är att bidra till en mer personcentrerad vård, konkurrenskraftig arbetsmiljö och sammanhållna vård- och omsorgskedjor.

Vi erbjuder utbildning i SIP, samverkan och personcentrerat arbetssätt, både fysiskt och digitalt. Erbjudandet riktar sig till alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg inom både kommun och region, oavsett om det gäller barn och unga, vuxna eller äldre. Även andra samverkansparter erbjuds SIP utbildningar, så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.

För en lyckad samverkan – det löser sig inte av sig självt!

Är ni i behov av att kompetensutveckla era medarbetare? Vi hjälper gärna till att ge alla era medarbetare mer kunskap om samordnad individuell plan och samverkan.

Kommuner, regioner, privata leverantörer och myndigheter står idag inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera personal till hälsa, vård och omsorg. En lika stor utmaning är de minskade ekonomiska resurserna. Med ökade demografiska krav och minskande välfärdsresurser behöver samverkansarbetet effektiviseras.

För att effektivisera användandet av välfärdsresurserna behöver hälsa, vård och omsorg, ske med rätt insatser, av rätt verksamhet, på rätt nivå i rätt tid. Detta är en förutsättning för att klara framtidens hälsa, vård och omsorg där barn och unga behöver få lyckas i skolan, vuxna behöver få förutsättningar för ökat arbetsdeltagande och äldre behöver få åldras med hälsa.

Vi löser denna effektivisering genom att erbjuda verksamhetsutveckling och ett förändrat arbetssätt! Målet är att bidra till en mer personcentrerad vård, konkurrenskraftig arbetsmiljö och sammanhållna vård- och omsorgskedjor.

Vi erbjuder utbildning i SIP, samverkan och personcentrerat arbetssätt, både fysiskt och digitalt. Erbjudandet riktar sig till alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg inom både kommun och region, oavsett om det gäller barn och unga, vuxna eller äldre. Även andra samverkansparter erbjuds SIP utbildningar, så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.

För en lyckad samverkan – det löser sig inte av sig självt!

Våra nyckelkompetenser

Samordnad Individuell Plan -SIP

 • SIP digitalt eller fysiskt
 • SIP inom myndighet
 • SIP och samverkan
 • SIP och Patientkontrakt
 • Hur lyckas man med samverkan
 • Personcentrerat arbetssätt ”Vad är viktigt för dig?”
 • Mötesledarutbildning
 • SIP digitalt eller fysiskt
 • SIP inom myndighet
 • SIP och samverkan
 • SIP och Patientkontrakt
 • Hur lyckas man med samverkan
 • Personcentrerat arbetssätt ”Vad är viktigt för dig?”
 • Mötesledarutbildning

Samverkan

 • Projektledning
 • Förändringsledning
 • Implementeringsledning
 • Hur man jobbar med Brukarmedverkan
 • Samverkan mellan verksamheter
 • Projektledning
 • Förändringsledning
 • Implementeringsledning
 • Hur man jobbar med Brukarmedverkan
 • Samverkan mellan verksamheter

Jessica Ek

Delägare och ansvarig för inriktning hälsa, vård och omsorg.
Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!