I oktober bjuder Edwoak, i samarbete med Compassen Lidköping, in till ett personcentrerat samtal där anhöriga och brukare kan göra sin röst hörd.

I den reviderade ”Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP)” och ”Överenskommelsen Samverkan för Barns och ungas hälsa” lyfter man i Västra Götaland fram det personcentrerade arbetssättet. Vad innebär det? Hur vill patienter, brukare, elever och den enskilde att det ska märkas? Vad är viktigt för dig?

Vår expert på Samordnad individuell Plan, SIP och delaktighet, Jessica Ek informerar och håller i samtalet. Hon kommer även samla in synpunkter på vad man önskar av ett digitalt planverktyg, när det gäller att nå delaktighet, samordning, tillgänglighet och kontinuitet, som vi tar med oss i den fortsatta utvecklingen av tm8s.