Glada nyheter!

Skövde Science Park har beviljat Edwoak Life Science AB och tm8s en innovationscheck från Vinnova för att ta fram en strategi för immateriella tillgångar.

Innovationsmyndigheten Vinnova ger nu branschföreningen SISP, Swedish Incubators & Science Parks, förtroendet att under 2022 nå ut till start-ups och scale-ups med så kallade innovationscheckar. Satsningen omfattar sammanlagt 40 miljoner kronor och Science Park Skövde är en av aktörerna som har fått förtroendet att fördela innovationscheckar till företag.

Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Vi kan med glädje konstatera att Edwoak och tm8s har beviljats en Innovationscheck för att utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Arbetet kommer bestå av

  1. Patentbarhetsbedömning
  2. FTO (Freedom to operate)
  3. Nyhetsgranskning/Tekniköversikt/Konkurrent/branschanalys
  4. Juridiska och regulatoriska frågor

Samma medel bekostar den obligatoriska utbildningen ”Immateriella tillgångar för affären” som PRV (Patent- och registreringsverket) håller, som vi går den 1 december.

Ambitionen med utbildningen är att omvandla teori till konkreta användbara verktyg för att kunna avgöra vilka frågor som man behöver anlita expertis till, vilka frågor man själv kan arbeta själva med och vilka frågor som är mer eller mindre relevanta att fördjupa sig i.